my peniazom
ROZUMIEME

Už viac ako 10 rokov je JAKO Audit Košice Vašim profesionálnym partnerom vo svete financií.

Mzdy a personalistika

Správne vedenie mzdovej a personálnej agendy si vyžaduje znalosť pomerne rozsiahlej legislatívy a sledovanie požiadaviek aj zo strany ďalších inštitúcií.

Zamestnanci našej spoločnosti Vám efektívne zabezpečia:

  • evidenciu zamestnancov,
  • vypracovanie pracovných náplní a mzdových dekrétov,
  • prihlásenie zamestnancov do poisťovní,
  • vypracovanie prevodných príkazov a príslušných výkazov pre poisťovne,
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.

V prípade potreby klientom asistujeme aj pri hľadaní nových zamestnancov a vypracovaní dokumentov pre Národný úrad práce.