my peniazom
ROZUMIEME

Už viac ako 10 rokov je JAKO Audit Košice Vašim profesionálnym partnerom vo svete financií.

Ostatné

Zastupovanie klienta

Našim klientom poskytujeme pomoc aj vo forme zastupovania pred daňovými úradmi a ďalšími inštitúciami. Zamestnanci spoločnosti dokážu profesionálne asistovať pri zakladaní spoločnosti, realizácii jednotlivých právnych úkonov, či komunikácii s miestnymi obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Zastupovanie klienta realizujeme aj pred súdmi, štátnymi úradmi a ďalšími správnymi orgánmi. Kvalifikovane pomôžeme a prevezmeme komunikáciu v konkurznom a exekučnom konaní, v obchodných sporoch a v stavebnom konaní. Pri stavebnom konaní zabezpečujeme kompletnú stavebnú agendu, od počiatočných prác až po kolaudáciu. 

Realitná činnosť

Pridanou hodnotou pre našich klientov je vyhľadanie vhodných kancelárskych a bytových priestorov na základe presnej špecifikácie. Súbežne vieme preveriť dokumentáciu predloženú od vlastníkov vybraných objektov, zabezpečiť potrebné služby pri sťahovaní firmy a zastúpiť klienta aj pri rokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti.

V prípade, že zahraničná spoločnosť otvára svoju pobočku na Slovensku, presídleným manažérom pomôžeme pri ich etablovaní sa v regióne a vybavení potrebných náležitostí pre trvalý či prechodný pobyt.