my peniazom
ROZUMIEME

Už viac ako 10 rokov je JAKO Audit Košice Vašim profesionálnym partnerom vo svete financií.

Poradenstvo

V rámci Slovenskej republiky vykonávame komplexné daňové a ekonomické poradenstvo, sme partnerom rovnako pre fyzické, ako aj právnické osoby. Naši konzultanti kvalifikovane posúdia daňovú a finančnú situáciu klienta a navrhnú vhodné riešenia. Pomáhame pri expanzii na trhy Európskej únie a dokážeme poradiť aj pri otvorení zahraničnej pobočky na Slovensku.

Priebežné a celoročné poradenstvo zahŕňa:

 • dane z príjmov,
 • dane z pridanej hodnoty,
 • majetkové dane,
 • cestnú daň,
 • spotrebnú daň,
 • zastupovanie klientov v daňovom konaní.

Medzi našich klientov patria:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • akciové spoločnosti,
 • komanditné spoločnosti,
 • obecné úrady,
 • príspevkové a rozpočtové organizácie,
 • verejné obchodné spoločnosti.

Právne poradenstvo

Pri obchodnej činnosti často vznikajú otázky, ktoré si vyžadujú posúdenie z hľadiska legislatívy. V spolupráci s právnymi expertami poskytujeme konzultácie v oblasti obchodného a pracovného práva, autorských práv a duševného vlastníctva.

Ponúkame kompletné služby v nasledujúcich oblastiach:

 • tvorba návrhov zmlúv a ďalších právnych dokumentov,
 • spisovanie žalôb, podaní, vymáhanie pohľadávok,
 • poradenstvo pri konkurze a vyrovnaní,
 • vypracovanie podnikateľských zámerov,
 • uskutočnenie legislatívnych úkonov,
 • zabezpečenie odborných tlmočníckych a prekladateľských služieb,
 • vypracovanie dokumentov pre potreby Národného úradu práce.